ירושלים

 

                            Dm Gm Dm A7 Dm

                                           Dm A7 Dm

                                 Dm Gm Dm A7 Dm

      

מעל פסגת הר הצופים אשתחוה לך אפים

מעל פסגת הר הצופים שלום לך ירושלים

מאה דורות חלמתי עליך לזכות לראות באור פניך

ירושלים, ירושלים האירי פניך לבנך

ירושלים, ירושלים מחרבותיך אבנך.